18 Eylül 2007 Salı


ORUÇORUÇLUYA MEKRUH OLMAYAN ŞEYLER
Soru: Oruçluya mekruh olmayan şeyler nelerdir?
Cevap: Oruçluya mekruh olmayan şeylerin başlıcaları şunlardır:1- Göze sürme çekmek,2- Misvak kullanmak. (Safilere göre zevalden sonra misvak kullanmak mekruhtur, (iane 1/47).)3- Serinlemek için bir bez parçasını ıslatıp vücuda sürmek,4- Misk ve gül gibi bir şeyi koklamak,5- Burna su çekmek6- Su ile ağzını çalkalamak,7- Kendisinden emin olmak kaydıyla eşini öpmek,8- Zayıf düşmemek kaydıyla kan aldırmak,9- Yıkanmak. (Bahru‘r-Raik 2/302; Tahtavî s. 559)
Bu bölüm haftada bir güncellenir bir sonraki güncelleme 21/09/2007
TASAVVUF NEDİR? SUFİ KİMDİR?RABITA GÖNÜLDEN GÖNÜLE KURULAN KÖPRÜ RABITA İLE İLGİLİ EDEPLER Kâmil mürşidin sahip olduğu yüksek ahlak, feyiz ve nurlar onun ruhâniyetinden ayrılmaz. Bu ruhaniyet zaman ve mekân ile bağımlı ve sınırlı değildir. Allahu Teala dilediği kullarına bu ruhaniyet yoluyla pek çok faydalar ulaştırır. İman Rabbani‘nin (k.s) belirttiği gibi; bu faydadan bazen mürşidin de haberi olmayabilir.Rabıtayı vasıta olmaktan çıkarıp gaye hâline getirmek yanlıştır.Rabıtadan asıl maksat mürşidin cesedini, elbisesi, zahiri şeklini düşünmek değil, onda tecelli eden, kalbine inen, yüzüne akseden, hallerini güzelleştiren ilâhî nur ve rahmeti seyredip Yüce Allah‘ı zikretmektir.Vesilelerin maksat kabul edilmeleri doğru değildir.

Soru: Fatiha Suresinde Yalnız Sana ibadet ederiz yazıyor peki sofiler neden Gavs'a ibadet ediyor?

Cevap:Kurban Şimdi bizim milletin görüş açısı bu, bizim Gavs'a ibadet ettiğimizi sanıyorlar.Onun içinde tarikatları kötülüyorlar.Bizim Abdulbaki hz. lerine ibadet ettiğimiz yok Abdulbaki hz. leri sadece aracıdır tövbemizde samimi olmamızı sağlar.Evet Fatiha suresinde öyle diyor ama başka bir ayettede Kim benim dostlarıma karşı çıkarsa, bana karşı çıkmış gbidir diyor.Tam olarak bilmiyorum karşı çıkma kelimesi ama öyle bir ayet var.Zaten Abdulbaki hz. bana ibadet edin demez, sadece bizim için dua eder.

Soru:Kalpleri Tedavai Edecek Mürşidi Nerden Anlarız?

Cevap:Hiç şüphesiz bedeni hastalıklarda ehli olmayana tedavi için gitmek, hastalığın artmasına tedavinin uzamasına sebep olur.Ama karşındakinin senin hastalığına gücü yetip yetmeyeceğini bilebilirsinama herşey niyet....

Sorularınız için: jack.pls@hotmail.com


Forum sitemiz: www.himmetgavs.iphorum.com

Diğer Dualar 2

Ruhî Sikintida Okunan Duâ
Su duâ Kur’an-i kerim harfiyle yazip ruhi dengesi bozuk kimseye okunursa, akillanir, hastaya okunursa sifa bulur:“Reva Aliyyül-Rida, fe-kale, Haddeseni ebi Musel-Kazim an ebihi Caferis-Sadik an ebihi Muhammedenil-Bakir an ebihi Zeynelabidin Ali an ebihil-Hüseyn an ebihi Ali bin Ebi talib radiyallahü anhüm, kale haddeseni habibi ve kurretü ayni Resûlullahi sallallahü aleyhi ve sellem, kale haddeseni Cibrilü, kale semitü Rabbülizzeti yekülü, La ilahe illallahü hisni, men kale-ha dehale hisni, ve men dehale hisni emine min azabi” (53/1)


Saglik ve Afiyet Için Duâ
Resûlullah su duâyi çok okurdu: “Allahümme innî es'elüke-ssihhate vel-âfiyete vel-emânete ve hüsnel-hulki verridâe bilkaderi birahmetike yâ Erhamerrâhimîn”. (13) Bunun mânasi, (Ya Rabbî!Senden, sihhat ve âfiyet ve emânete hiyânet etmemek ve güzel ahlâk ve kaderden râzi olmak istiyorum. Ey merhamet sahiplerinin en merhametlisi! Merhametin hakki için, bunlari bana ver!) demektir. Biz de, ulu ve sanli Peygamberimiz gibi duâ etmeliyiz

Sikintidan Kurtulmak Için Okunacak Duâ
(Yâ Allah-ür-rakîb-ül-hafîz-ür-rahîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-halîm-ül’azîm-ür-raûf-ül-kerîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kâimü alâ külli nefsin bimâ kesebet, hul beynî ve beyne adüvvî!)(22)(Lâ ilâhe illallâhül’azîm-ül-halîm lâ ilâhe illallâhü Rabbül-Ars-il’azîm lâ ilâhe illallahü Rabbüs-semâvâti ve Rabbül-Erdi Rabbül’Ars-il-kerîm.) (23)Hadis-i seriflerde buyuruldu ki: “Istigfara devam eden, her sikintidan, her dertten kurtulur, ummadigi yerden riziklanir” “Lâ ilâhe illallah demek 99 belâyi defeder, en asagisi sikintidir.”“La havle ve la kuvvete illa billah okumak, 99 derde devadir. Bunlarin en hafifi sikintidir”“Sikintiya düsen veya borçlanan, bin kere "La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim" derse, Allahü teâlâ isini kolaylastirir.” “Sikintili iken “Hasbünallah ve ni’mel-vekîl” deyiniz!” “Sabah-aksam Ihlas ve Muavvizeteyni [iki kuleuzüyü] üçer defa oku! Bunlar, bütün belâlari, afetleri, sikintilari ve istemedigin seyleri giderir.”“Bir kimse, sikintili zamaninda on defa, Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arsil azîm’i okursa, Allahü teâlâ üzüntüsünü giderir.”Imam-i Rabbanî hazretleri, her türlü zararlarindan kurtulmak için her gün 500 defa La havle vela kuvvete illa billah okur, okumaya baslarken ve okuduktan sonra yüz defa Salevat-i serife getirirdi.

Korkulu Zamanlarda Okunacak Duâ
Korkulu zamanlarda, “Kelime-i temcîd”, yâni “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil'aliyyil'azîm” (9) çok okumalidir. Muhammed Mâsum hazretleri buyurdu ki: “Dertlerden kurtulmak ve murâda kavusmak için besyüz kere Lâ havle velâ kuvvete illâ billah ile evvelinde ve âhirinda yüzer defa salevât-i serife okuyup duâ etmelidir”. Mu'avvizeteyn,yâni iki Kul-e'ûzü’yü çok okumak da faydalidir. (57)Ayrica, Li îlâfi sûresi, hergün ve her gece hiç olmazsa onbirer def’a okumalidir.Sübhânellahi vel-hamdülillahi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billahil’aliyyil’azîm, (35) duâsini da gece gündüz çok okumalidir.Peygamberimiz, Allahümme innî es’elüke bihakkissâ’ilîne aleyke, ya’nî (Yâ Rabbî! Senden isteyip de, verdigin kimselerin hâtiri için, senden istiyorum!) derdi ve böyle duâ ediniz buyururdu. Sebeplere yapisip, emredilen seyler okunduktan sonra böyle duâ etmelidir.Imam-i Rabbanî hazretleri, talebeleri ile, uzak bir yere giderken gece, bir handa kaldilar. “Bu gece bir belâ zuhur edecektir. ‘Bismillahillezi la-yedurru maasmihi seyün fil-erd-i vela fissemai ve hüvess-semiulalim’ (16) duâsini besmele ile okuyun!” buyurdu. Gece büyük yangin oldu. Her odada esyalar yandi. Duâyi okuyanlara birsey olmadi. Dert, belâ, fitne ve hastaliklardan korunmak için, sabah-aksam, Imam-i Rabbanî hazretlerinin bildirdigini hatirlayarak, üç defa okumalidir. Hadis-i serifte buyuruldu ki:“Bir yere gelen kimse "Euzu bikelimatillahi-ttammati min serri ma haleka" (32) okursa, o yerden kalkincaya kadar, ona hiç birsey zarar veremez.” Korkulu seyden kurtulmak veya bir dilege kavusmak için, Taha suresi’nin 37. ayetinden (Velekad’dan), 39. ayetin sonuna (ala ayniye) kadar (69) kagida yazip, su geçirmez bir kilifla mesela PVC ile kaplatip yaninda tasimalidir. Faydasi çok görülmüstür.


Faydali Kisa Dualar
Sabah-aksam 7 defa "Allahümme ecirnî minennâr" diyen cehennemden kurtulur.) (Ebu Davud)
(Sabah-aksam, 3 defa, "Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi seyün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemîul alîm" okuyan, büyücü ve zalimden emin olur.) [I. Mâce]
(Sabah 3 defa, "Eûzü billahis-semîil alîm-i minesseytânirracîm" dedikten sonra Besmele ile Hasr suresinin son üç ayetini okuyana, 70 bin melek, aksama kadar duâ eder. O gün ölürse sehit olur. Aksam okursa yine ayni seylere kavusur.) [Tirmizî]
(Sirkten korunmak için "Allahümme innî eûzübike min en-üsrike bike sey-en ve ene a’lemü ve estagfiruke li-mâ lâ a’lemü inneke ente allâmülguyûb" okuyun!) [I. Ahmed]
(Sabah-aksam 7 defa "Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arsil-azîm" okuyanin dünya ve ahiret isine Allah kâfi gelir.) [Beyhekî]
"(Allahümme ma esbaha bî min ni’metin ev bi ehadin min halkike, fe minke vahdeke lâ serîke leke, felekel hamdü ve lekessükr" duâsini, gündüz okuyan o günün, aksam okuyan o gecenin sükrünü ifâ etmis olur.) [Aksam "esbaha" yerine "emsâ" denir.]
(Sabah-aksam on defa, "Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ-serîkeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli seyin kadîr" okuyan kimse, kötülüklerden korunur.) [Nesâî]
(Bir kimse, sabah-aksam yüz defa "Sübhânallahi ve bihamdihi" derse, o gün ve o gece hiç kimse onun kadar sevap kazanamaz.) [Deylemî]
(Evden çikarken "Bismillâhi, tevekkeltü alallahi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah" diyen, tehlikelerden korunur ve seytan ondan uzaklasir.) [Tirmizî]
(Lâ havle... okumak, doksandokuz derde devadir. Bunlarin en hafifi sikintidan kurtulmaktir.) [Ebû Nuaym]
Imam-i Rabbanî (ks) Hazretleri, din ve dünya zararlarindan kurtulmak için her gün 500 defa "Lâ havle velâ kuvvete illâ billah" okurdu. Okumaya baslarken ve okuyunca yüzer defa Salevat getirirdi. (Tefsir-i Mazherî)]
(Hergün yüz defa salevat getiren, münafikliktan ve cehennem atesinden uzaklasir ve kiyamette sehitlerle beraber olur.) [Taberânî]
(Günde 25 defa "Allahümme bâriklî fil mevt ve fî mâ ba’delmevt" okuyan sehit olarak ölür.) (Redd-ül Muhtar)


Bismi’llâh’ir-Rahmân’ir-Rahîm(1) Tebârekelleziy biyedihil mülkü ve hüve alâ külli sey’in kadiyrün (2) elleziy halekal mevte vel hayate liyeblüveküm eyyüküm ahsenü amela ve hüvel aziyzül gafur (3) elleziy haleka seba semavatin tibakan ma tera fiy halkir rahmani min tefavüt ferciil basare hel tera min füturin (4) sümmerciil basare kerreteyni yenkalib ileykel besarü hasien ve hüve hasiyr (5) ve lekad zeyyennes semaed dünya bimesabiyha ve cealnaha rücûmen lisseyatiyni ve a’tedna lehüm azâbes seiyr (6) ve lilleziyne keferu birabbihim azabü cehenneme ve bi’selmasiyr (7) izâ ülku fiyha semiu leha sehiykan ve hiye tefurü (8) tekadü temeyyezü minelgayzi küllema ülkiye fiyha fevcün seelehüm hazenetüha elem ye’tiküm neziyr (9) kalu belâ kad câena neziyrün fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü min sey’in in entüm illâ fiy dalâlin kebiyr (10) ve kalu lev künna nesmeu ev na’kilü ma künna fiy ashabis seiyr (11) fa’terefu bizenbihim fesuhkan liashabis seiyr (12) innelleziyne yahsevne rabbehüm bilgaybi lehüm magfiretün ve ecrün kebiyr. (13) ve esirru kavleküm evicheru bihî innehu aliymün bizatissudur (14) elâ yalemü men halâk ve hüvel latiyfül habiyr (15) hüvelleziy ceâle lekümül’arda zelûlen femsu fiy menâkibiha ve külu min rizkihî ve ileyhinnüsur (16) eemintüm men fiyssemâi en yahsife bikümül’arda feizâ hiye temur (17) em emintüm men fiyssemâi en yürsile aleyküm hasiba feseta’lemune keyfe neziyr (18) ve lekad kezzebelleziyne min kablihim fekeyfe kâne nekiyr (19) evelem yerev ilettayri fevkahüm saffatin ve yakbidne ma yümsikühünne iller rahmân innehu bikülli sey’in basiyr (20) emmen hâzelleziy hüve cündün lekum yansurukum min dunir rahmân inilkâfirune illâ fiy gurur (21) emmen hâzelleziy yerzükuküm in emseke rizkah bel leccû fiy utüvvin ve nüfur (22) efemen yemsiy mükibben alâ vechihi ehda emmen yemsiy seviyyen alâ siratin müstekiym (23) kul hüveleziy enseeküm ve ceale lekümüssem’a vel’ebsâre vel’ef’ideh kaliylen ma teskürun (24) kul hüvelleziy zereeküm fiyl’ardi ve ileyhi tuhserûn (25) ve yekûlune meta hazelvadü in küntüm sadikiyn (26) kul innemel ilmü indallah ve innema ene neziyrün mübiyn (27) felemma reevhü zülfeten si'yet vücuhülleziyne keferu ve kiyle hazelleziy küntüm bihî teddeun (28) kul ereeytüm in ehlekeniyallahü ve men maiye ev rahimena femen yüciyrül kafiriyne min azabin eliym (29) kul hüver rahmân amenna bihî ve aleyhi tevekkelnu feseta’lemune men hüve fiy dalâlin mübiyn (30) kul ereeytüm in asbeha maüküm gavren femen ye’tiyküm bimâin meiyn (Allâh-u Rabbül Alemin)

Diğer Dualar 1

Ayet-el Kursi
Okunusu:- Allahu lâ ilâhe illâ hu, elhayyul kayyum, lâ te’huzûhu sinetün velâ nevm, lehu mâ fiys semâvâti ve mâ fiylard, men zelleziy yesfeu indehu illâ biiznih, yâ’lemu ma beyne eydiyhim ve ma halfehüm, velâ yuhiytune bisey’in min ilmihî illâ bimâ sa’, vesiâ kürsiyyühüs semâvâti vel arda, velâ yeuduhu hifzuhuma, ve huvel âliyyül aziym.’


Anlami:ALLAH ki, Tanri yoktur ancak O vardir, diridir ve kendi kendine kâimdir; ne uyuklamasi ne de uyumasi sözkonusudur; yerde ve göklerde ne varsa O’nun içindir; O’nun katinda kim sefaat edebilir ki izni olmaksizin; bilir önlerinde ve arkalarinda olanlarin hepsini; izni olmadan ilminden bir seyi kapsamak mümkün degildir; kürsüsü semâlari ve yeri içine almistir; korumasi disinda bir sey kalamaz; yüce ve azamet sahibidir.


Bilgi::-Bakara sûresi içinde bir âyet vardir ki, O, Kur’ân âyetlerinin reisidir. O, bir evde okundugu zaman, içeride seytan varsa mutlaka çikar. Bu, Ayet-el Kürsî’dir!..’Buyuruyor bir hadîs-i serîf’te Hazreti Resûl aleyhi’s-selâm.Gene buyuruyor Hazreti Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:"Her seyin bir zirvesi vardir. Kur’ân’in zirvesi de Bakara sûresidir. Bakara sûresinin içersinde bir âyet vardir ki, o Kur’ân âyetlerinin reisidir. Ayet-el Kürsî!.."Bir gün Hazreti Resûl aleyhi’s-selâm yaninda bulunan Ebû Münzir’e söyle sordu:-Yanindaki Allâh’in kitâbinda hangi âyet daha büyüktür biliyormusun?-Allâhu lâ ilâhe illâ hu el hayyul kayyum. dedi. Rasûlullah:-Ey Ebû Münzir. Ilim sana kutlu olsun!..’ buyurdu.Bu hadîs-i serîflerin disinda daha bir çok hadîs-i serîf vardir; Ayet-el Kürsî’nin faziletinden bahseden; bunlarin önemli bir kismi da namazlarin farzlarinin hemen akabinde okunmasini tavsiye eder. Yani, farzi bitirip selâm verdikten hemen sonra!..Ayrica Ayet-el Kürsî’nin eve girildiginde, evden çikildiginda, önemli bir ise baslanilmasinda, uyumadan önce okunmasinin çok büyük faydalar hasil edecegi hakkinda da pek çok haber ulasmistir.Günlük çesitli tehlikelerden korunmak için sabahlari, yedi defa okunmasi, altisinin alti yöne üflendikten sonra, yedincisinin yutulmasi da tavsiyeler arasindadir.Ruhaniyeti son derece güçlendirici bu âyetin kirkbin defa okunmasinin da çok büyük faydalar temin edeceginden bahsedilmistir, bu isin önde gelen tecrübelilerince.


İza Vakıa
Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm(1) izâ vekâatil vâkiatü (2) leyse livak’atiha kazibeh (3) hafidatün râfiatün (4) iza rüccetil’ardu reccen (5) ve büssetilcibalü bessen (6) fekanet hebâen münbessen (7) ve küntüm ezvâcen selâseh (8) feashabül meymeneti mâ ashabül meymeneh (9) ve ashabül mes’emeti maashabül mes’emeh (10) ves sabikunes sâbikune (11) ülâikel mukarrebune (12) fiy cennatin naiym (13) sülletün minel’evveliyne (14) ve kaliylün minel’ahiriyn (15) alâ sürürin mevdûnetin (16) müttekiiyne aleyha mütekabiliyn. (17) yetufü aleyhim vildanün muhalledûne (18) biekvabin ve ebâriyka ve ke’sin min maiynin (19) lâ yusaddaune anha ve lâ yünzifune (20) ve fakihetin mimma yetehayyerune (21) ve lahmi tayrin mimma yestehune (22) ve hurün iynün (23) keemsalil lü’lüilmeknun (24) cezâen bimâ kânu yamelûn (25) lâ yesmeune fiyha lagven ve la te’siymen (26) illâ kiylen selâmen selâma (27) ve ashabül yemiyni ma ashabülyemiyn (28) fiy sidrin mahdudin (29) ve talhin mendudin (30) ve zillin memdudin (31) ve mâin meskubin (32) ve fâkihetin kesiyretin (33) lâ maktuatin ve lâ memnuatin (34) ve fürusin merfuah (35) inna ense’nahünne insâen (36) fecealnahünne ebkaren (37) uruben etraben (38) liashabilyemiyn (39) sülletün minel’evveliyne (40) ve sülletün minel’ahiriyn (41) ve ashabüssimâli mâ ashabüssimâl (42) fiy semumin ve hamiymin (43) ve zillin min yahmumin (44) lâ bâridin ve lâ keriym (45) innehüm kânu kable zâlike mütrefiyn (46) ve kanu yusirrune alelhinsil aziym (47) ve kânu yekûlune eiza mitna ve künna türaben ve izâmen einna lemebusune (48) eve abaünel’evvelun (49) kul innel’evveliyne vel’ahiriyne (50) lemecmûune ilâ miykati yevmin mâlum (51) sümme inneküm eyyühed dâalûnel mükezzibune. (52) leâkilune min seçerin min zakkûmin (53) femâliune minhel bütûne (54) fesâribune aleyhi minel hamiym (55) fesâribune sürbelhiym (56) haza nüzülühüm yevmed diyn (57) nahnü halaknaküm felevlâ tüsaddikun (58) efereeytüm ma tümnûn (59) eentüm tahlükunehu em nahnül hâlikun (60) nahnü kadderna beynekümül mevte ve ma nahnü bimesbukiyne (61) alâ en nübeddile emsaleküm ve nünsieküm fiy ma lâ talemun (62) ve lekad alimtümün nes’etel’ulâ felevlâ tezekkerûne (63) efereeytüm ma tahrüsûn (64) eentüm tezreunehu em nahnüzzariun (65) lev nesaü lecealnahü hutamen fezaltüm tefekkehun (66) inna lemugremune (67) bel nahnü mahrumun (68) efereeytümül maelleziy tesrebun (69) eentüm enzeltümuhü minelmüzni em nahnül münzilun (70) lev nesaü cealnahü ücacen felevla teskürune (71) efereeytümün narelletiy turun (72) eentüm ense’tüm secereteha em nahnülmünsiun (73) nahnü cealnaha tezkireten ve metâan lilmukviyn (74) fesebbih bismi rabbikelaziym (75) felâ uksimü bimevâkin nücumi (76) ve innehu lekasemün lev talemune aziymün (77) innehu lekur’ânün kerîymün (78) fiy kitabin meknunin (79) lâ yemessuhu illel mutahherun. (80) tenziylün min rabbil âlemiyn (81) efebihazel hadiysi entüm müdhinun (82) ve tec’âlune rizkaküm enneküm tükezzibun (83) felevlâ izâ belegatil hulkume (84) ve entüm hiyneizin tenzurûne (85) ve nahnü akrebü ileyhi minküm ve lâkin lâ tubsirun (86) felevlâ in küntüm gayre mediyniyne (87) terciuneha in küntüm sadikiyn (88) feemma in kane minel mukarrebiyne (89) ferevhun ve reyhanün ve cennetü naiym (90) ve emma inkane min ashabil yemiyni (91) feselâmün leke min ashabilyemiyn (92) ve emma in kane minel mükezzibiyned dalliyn (93) fenüzülün min hamiymin (94) ve tasliyetü cahiym (95) inne haza lehüve hakkul yakiyn (96) fessebbih bismi rabbikel aziym.

Ezan duası
Resûlullah Efendimiz buyurdu ki: “Ey benim ümmetim. Ezan bitince su duâyi da okuyunuz.” buyurmustur: “Allahümme rabbe hâ zihid-dâvetit-tâmmeti ves-salâtil-kâimeti âti Muhammedenil vesîlete vel fadîlete ved-dereceter-refîate veb'ashü mekâmen mahmûdenil-lezî ve'adtehü inneke lâ tuhlifül-mîâd. Lâ havle velâ kuvvete illâ billahil’aliyyil’azîm”. (39)”Ezan okunurken su duâyi okuyun:“Ve ene eshedü en lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ serîkeleh ve eshedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh ve radîtü billâhî rabben ve bil-islâmi dînen ve bi Muhammedin sallallahü aleyhi ve selleme resûlen nebiyyâ”(39)Baska bir hadis-i serifte de Resûlullah bir hadis-i serifinde, “Her kim ezan sesi isittigi zaman, müezzin ile beraber hafifçe okusa, her harfine bin sevap verilir, bin günahi mahvolur” buyurdu.(Hayye alâ)lari duyunca bunlari söylemeyip, (lâ havle velâ kuvvete illâ billâh) der. Ezandan sonra salevât getirilir. Sonra ezan duâsi okunur. Ikinci (Eshedü enne Muhammeden Resûlullah) söyleyince, iki bas parmaginin tirnaklarini öptükten sonra, iki göz üzerine sürmek müstehabdir.Eyyüb Hâlid bin Zeyd câmi’inin müezzinleri her namazdan sonra su duâyi okurlardi: “Rabbenâ amennâ bi mâ enzelte vetteba’ nerresûle fektübnâ ma’assâhidîn”.

Yasin

Yasinduası çok kıymetli bir duadır..Eğer evinizde Yasin kitabı kaybolursa, okumak istersenizde komşuları rahatsız etmeye gerek yok..=)


Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm(1) Yâsiyn (2) velkur'ânilhakiym (3) inneke leminelmürseliyne (4) alâ siratin müstekiym (5) tenziylel aziyzirrahiym (6) litünzire kavmen mâ ünzire abâühüm fehüm gafilûn (7) lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm la yü'minun (8) inna cealnâ fiy a'nakihim aglâlen fehiye ilel'ezkani fehüm mukmehun (9) ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden feagseynahüm fehüm lâ yübsirun (10) ve sevaün aleyhim eenzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü'minun (11) innema tünzirü menittebe azzikre ve hasiyer rahmane bilgayb febessirhü bimagfiretin ve ecrin keriym (12) inna nahnü nuhyilmevta ve nektübü ma kaddemu ve asarehüm ve külle sey'in ahsaynahü fiy imamin mübiyn (13) vadrib lehüm meselen ashabel karyeh izcaehel mürselun (14) iz erselna ileyhimüsneyni fekezzebuhüma feazzezna bisalisin fekalû inna ileyküm mürselun (15) kalu mâ entüm illâ beserün mislüna ve mâ enzelerrahmanü min sey'in in entüm illâ tekzibun (16) kalu rabbüna yalemü inna ileyküm lemürselun (17) ve ma aleyna illelbelagul mübiyn (18) kalû inna tetayyerna biküm lein lem tentehu lenercümenneküm ve leyemessenneküm minna azabün eliym (19) kalu tairüküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmün müsrifun (20) ve cae min aksalmediyneti recülün yes'a, kale ya kavmit tebiul mürseliyne (21) ittebiu men lâ yes’elüküm ecren vehüm mühtedun (22) ve maliye la a'büdülleziy fetareni ve ileyhi türceun (23) eettehizü min dunihi aliheten in yüridnir rahmanü bidurrin lâ tugni anniy sefaatühüm sey'en ve lâ yünkizune (24) inniy izen lefiy dalâlin mübiyn (25) inniy amentü birabbiküm fesmeun (26) kiyledhulil cenneh, kale ya leyte kavmiy yalemune (27) bima gafere liy rabbiy ve cealeniy minel mükremiyn (28) ve ma enzelna alâ kavmihî min badihî min cündin minessemâi ve ma künna münziliyne (29) in kanet illâ sayhaten vahideten feiza hüm hamidun (30) ya hasreten alel ibad ma ye'tiyhim min resulin illâ kanu bihî yestehziun (31) elem yerev kem ehlekna kablehüm minelkuruni ennehüm ileyhim lâ yerciun (32) ve in küllün lemma cemiun ledeyna muhdarun (33) ve ayetün lehümül ardulmeyteh ahyeynaha ve ahrecna minha habben feminhü ye'külun (34) ve cealna fiyha cennatin min nehiylin ve a'nabin ve feccerna fiyha mineluyuni (35) liye'külu min semerihî ve ma amilethü eydiyhim efelâ yeskürune (36) sübhanelleziy halekal ezvace külleha mimma tünbitül ardu ve min enfüsihim ve mimma lâ yalemun(37) ve ayetün lehümülleyl neslehu minhünnehare feizahüm muzlimune (38) vessemsü tecriy limüstekarrin leha zalike takdiyrül aziyzil aliym (39) velkamere kaddernahü menazile hatta a'dekel urcunil kadiym (40) lessemsü yenbegiy leha en tüdrikel kamere ve lelleylü sabikun nehar ve küllün fiy felekin yesbehun (41) ve ayetün lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fiyl fülkil meshuni (42) ve halakna lehüm min mislihî ma yerkebun (43) ve in nese' nugrikhüm felâ sariyha lehüm ve lâ hüm yünkazune (44) illâ rahmeten minna ve metaan ilâ hiyn (45) ve iza kiyle lehümütteku ma beyne eydiyküm ve ma halfeküm lealleküm türhamune (46) ve ma te'tiyhim min ayetin min ayati rabbihim illâ kanu anha mu'ridiyn (47) ve iza kiyle lehüm enfiku mimma rezekakümullahü, kalelleziyne keferu, lilleziyne amenû enutimü men lev yesaullahü at'ameh, in entüm illâ fiy dalâlin mübiyn (48) ve yekûlûne meta hazalva'dü in küntüm sadikiyn (49) ma yenzurune illâ sayhaten vahideten te’huzühüm ve hüm yehissimun (50) felâ yestetiyune tavsiyeten ve la ilâ ehlihim yerciun (51) ve nüfiha fiyssuri feizâhüm minel'ecdasi ilâ rabbihim yensilun (52) kalu ya veylena men beasena min merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekalmürselun (53) in kanet illâ sayhaten vahideten feizahüm cemiyun ledeyna muhdarun (54) felyevme lâ tuzlemü nefsün sey'en ve lâ tüczevne illâ ma küntüm ta'melun (55) inne ashabel cennetil yevme fiy sügulin fâkihun(56) hüm ve ezvacühüm fiy zilâlin alel'erâiki müttekiun (57) lehüm fiyha fâkihetün ve lehüm ma yeddeun (58) selâmün kavlen min rabbin rahiym (59) vemtazul yevme eyyühel mücrimun (60) elem ahad ileyküm ya beniy ademe en lâ ta'büdüs seytan innehu leküm adüvvün mübiynün (61) ve enibüduniy, haza siratun müstekiym (62) ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kilun (63) hazihî cehennemülletiy küntüm tuadun (64) islevhel yevme bima küntüm tekfürûn (65) elyevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydiyhim ve teshedü ercülühüm bimâ kânu yeksibûn (66) velev nesâu letamesna alâ ayünihim festebekussirata feenna yübsirun (67) velev nesaü lemesahnahüm alâ mekanetihim femestetau mudiyyen ve lâ yerciun (68) ve men nüammirhü nünekkishü fiylhalk, efelâ ya'kilun (69) ve ma allemnahüs si're ve ma yenbegiy leh, in hüve illâ zikrün ve kur'ânün mübiyn (70) liyünzire men kane hayyen ve yehik kalkavlü alelkafiriyne (71) evelem yerev enna halakna lehüm mimma amilet eydiyna enamen fehüm leha mâlikun (72) ve zellelnaha lehüm feminha rekubühüm ve minha ye'külun (73) ve lehüm fiyha men'afiu ve mesarib efelâ yeskürune (74) vettehazu min dunillâhi âliheten leallehüm yünsarun (75) lâ yestetiyune nasrehüm ve hüm lehüm cündün muhdarun (76) felâyahzünke kavlühüm, innâ na’lemü ma yüsirrune ve ma yulinun (77) evelem yerel'insanü enna halaknahü min nutfetin feiza hüve hasiymün mübiyn (78) ve darebe lena meselen ve nesiye halkah kale men yuhyiylizame ve hiye remiym (79) kul yuhyiyhelleziy enseeha evvele merreh ve hüve bikülli halkin aliymün (80) elleziy ceale leküm mines seceril'ahdari naren feiza entüm minhü tukidûn (81) eveleyselleziy halekassemavati vel'arda, bikâdirin alâ en yahlüka mislehüm, belâ ve hüvel hallâkul aliym (82) innema emrühû iza erade sey’en, en yekule lehu kün, feyekun (83) fesübhanelleziy biyedihî melekûtü külli sey'in ve ileyhi türceûn. Sadakallahülaziym..


Anlami:1. Yâ-sîn.2. Kur’ân hikmettir.3. Kesinlikledir ki, sen gönderilen Rasûlerdensin4. Sirati mustakîm üzerindesin.5. Azîz ve Rahîm indinden inzal olmustur (Kur’ân).6. Atalari korkutulmamis olan ve bu yüzden gaflet içinde kalan bir kavmi uyarasin diye inzâl olandir.7. Andolsun ki ekseriyetiniz üzerinde hakkin hükmü vardir. Iman etmezler.8. Biz bunlarin boyunlarina, çenelerine kadar boyunduruk vurduk, bu yüzden dikbaslilardir.9. Biz onlarin önlerine, arkalarina sedler koyduk. Gözlerini bagladik. Artik onlar göremezler.10. Onlari uyarsan da, uyarmasan da iman etmezler.11. Sen yanliz kabul edenleri, zikre uyanlari ve Rahmân’dan hasyet duyanlari gayblari ile uyarabilirsin. Onlari bagislanma ve sonsuz ecir ile müjdele.12. Kesinlikle biziz ölüleri dirilten; onlarin bütün fiillerini, biraktiklari her izi, yazariz. Biz her seyi apaçik bir sekilde bir kitapta kayda geçmisizdir.13. O yerlesim bölgesinin halkini hatirlat, ki onlara Resûller gelmisti.14. Hani, biz o halka, iki Resûl göndermistik, ki onlarin ikisini de yalanci saymislardi da, bir üçüncüsüyle desteklemistik. Onlar hep beraber "Biz size gönderilmis elçileriz" dediler.15. Dediler; "siz de bizim mislimiz üzere beserden baska bir sey degilsiniz. Rahman bir sey inzal etmemistir." Hem siz, sirf yalan söylüyorsunuz.16. Dediler (resûller); Rabbimiz bilendir, elbette biz size gönderilmis Resûlleriz.17. Bize düsen size açik seçik tebligde bulunmaktir.18. Siz bize ugursuzluk getirdiniz; vazgeçmezseniz, sizi taslariz ve bizden azaba yolaçacak olaylarla karsilasirsiniz.19. Ugursuzluk kendinizdendir, dediler (resûller). Tavsiyelerimizi ugursuzluk diye mi anliyorsunuz. Hayir, siz haddi asan bir topluluksunuz.20. Sehrin bir ucundan kosarak gelen adam seslendi: Ey kavmim, Resûllere uyun!..21. Sizden bir karsilik istemeyen, hidâyet üzere olanlara uyun.22. Nasil kulluk etmem ki beni bu sekilde yaratan Allâh'a; ki O'na döneceksiniz.23. Tanrilar mi edinmemi istiyorsunuz!.. Rahman bana bir zarar dilerse, benim için sefaâtleri faydasizdir, beni kurtaramazlar.24. Tanri edinirsem, kesinlikle açik seçik sapmis olurum.25. Muhakkak ben rabbinize iman ettim. Bunu duyun.26. Ona, cennete gir, denildi. Keske kavmim bileydi, dedi.27. Rabbimin beni bagisladigini ve ikrâm görenlerden oldugumu.28.Ondan sonra kavminin üzerine gökten asker indirmedik; indirecek de degildik.29. Onlara bir sayha yetti!.. Bir anda yok oldular.30. Ne yazik su kullara ki, onlara bir peygamber geldiginde, onunla alay ederler.31. Görmüyorlar mi, kendilerinden önce biz nice nesiller helâk ettik, peygamberleri degerlendirmedikleri için; ki onlarin geri dönüsü sözkonusu degildir.32. Onlarin hepsi de huzurumuza getirileceklerdir.33. Su ölü toprak onlara bir ibrettir!.. Onu canlandirir, taneler yetistiririz de yerler.34. Hurmaliklardan, baglardan bahçeler yarattik; pinarlar fiskirttik.35.Bunlarin meyvalarindan ve ürettiklerinden yesinler diye. Sükretmiyecekler mi?36. Yerden olusan seylerden, nefislerinden ve daha bilmedikleri seylerden çiftleri yaratan Allâh subhandir.37. Gece de onlar için bir ibrettir. Gündüzün isigini çektigimizde zulmet içinde kalirlar.38. Günes de yörüngesinde istikrarlidir. Bu Azîz ve Alîm olanin degerlendirisidir.39. Aya da bir yörünge takdir ettik. O bu yörüngede ilerlerken egri hurma dali gibi görünür.40. Ne günes aya yetisir ne de gece - gündüz ayni anda olusur. Hepsi de kendi yörüngelerinde dönerler.41. Onlarin evlâdlariyla dolu gemilerin tasinmalari da bir ibrettir.42. Ve daha bunun gibi binecekleri nice seyleri yarattik.43.Dilemis olsaydik onlari batirirdik da, ne kimse yardimlarina kosabilirdi, ne de kurtulabilirlerdi.44. Ancak bir rahmet olarak bir zamana kadar yasamalarini istedik.45. Önünüzden ve arkanizdan korunun ki rahmete eresiniz, (dendiginde yüzçevirirler).46. Onlara bir Allâh âyeti gönderilince, yüzçevirirler.47. Onlara, Allâh’in size verdigi riziktan baskalarina da bagislayin dendiginde, gerçegi örtücüler, iman ehline -Allâh dileseydi onlara da verirdi. Siz aldaniyorsunuz, gerçegi göremiyorsunuz’ derler.48. -Sözünüz dogru ise, ne zaman tehdidiniz yerine gelecek’, derler.49. Onlarin bekledigi tek bir sayhadir ki, onlari birbirleriyle çekisirken götürüverir!..50. Artik ne bir sey vasiyet edebilirler, ne de ailelerinin yanina dönebilirler.51. Sûr üfürülür. Kabirlerinden çikarak Rablerinin hükmüne yönelirler.52. Eyvah, bizi kabirlerimizden kim çikartti, derler. Rahmân’in vaadidir bu; ve Resûller gerçegi söylemistir.53. O tek sayhadir, hepsi toplanip huzurumuzda olacaklardir.54. Bugün hiç kimse haksizlikla karsilasmiyacak, sadece yaptiklarinin neticesine erecektir.55. O gün cennetlikler nimetler içinde saadettedirler.56. Kendileri de esleri de gölgeler altinda tahtlara yaslanmislardir.57. Orada (yaptiklarinin) meyvalarina nâil olur, her istediklerini bulurlar.58. Rahîm olan rabbin selâmeti üzerlerindedir.59. Ey suçlular, bugün sizler bir tarafa ayrilin.60. Ey Ademogullari, Seytana (cinlere) kulluk etmeyin!.. O size açik seçik düsmandir!..61. Bana kulluga devam edin!.. Gerçek yol budur.62. Andolsun ki onlar, içinizden pekçogunu gerçekten saptirmistir. Niçin aklinizi kullanmadiniz?..63. Iste bu (yaptiginizin karsiligi) vaad olunan cehennemdir!..64. Gerçegi örtmenizin karsiligi girin oraya!..65. O günde, onlarin agizlarini mühürleriz; kazandiklarini elleri konusur ve ayaklari sehâdet eder de onlari yalanlar.66. Dilersek gözlerini kör ederiz de, yolda kosusup kalirlar. Yolu nasil görürler ki?67. Eger dileseydik, onlarin durduklari yerde kaliplarini degistirirdik, ne ileri gidebilirlerdi ne de geri!..68. Kime uzun ömür verirsek, hayati basa dogru geriliyor. Akillarini kullanmazlar mi?..69. O'na biz, siir ögretmedik ve yakismaz da! O apaçik zikir ve Kurân'dir;70. Dirileri uyarir, gerçegi örtenlerin de karsiligini almalarini saglar!..71. Onlar görmüyorlar mi, ellerimizin eseri olan davarlar yarattik, sahiplendiler.72. Bu davarlari emirlerine verdik, kimine binerler, kimini yerler.73. Bunlarda onlar için çesitli faydalar vardir, içerler; sükretmezler mi?..74. ONLAR ALLAH'I BIRAKIP TANRI EDINDILER YARDIMI OLUR DÜSÜNCESIYLE.75. Asla yardim gelmez!.. Kendileri ona hazirlanmis ordu olurlar.76. Laflari seni mahzûn etmesin!.. Biz onlarin içlerindekini de dislarindakini de iyi biliriz.77. Insan, bir spermden yaratildigini görmüyor da bize düsmanliga kalkisiyor!..78. Yaradilisini unutarak, -çürümüs bu kemikleri kim canlandirir’ diye misal getirdi!..79. De ki; onlari ilk önce kim yarattiysa, O!.. Yaratmanin tüm sistemini O bilir!..80. Size yesil agaçtan ates çikartan O’dur ki, bu atesle yakarsiniz!..81. Göklerle yeri yaratan, bir benzerini daha yaratamaz mi? Elbette yaratir!.. Her seyi mükemmel bilir!..82. Bir seyin olmasini irade etti mi, "OL" der ve o sey olur.83. Herseyin orijinini elinde tutan Subhandir ki. O'na dönecekiniz.Bilgi:Yâsîn Sûresini okumanin faydalari hakkinda bir çok Rasûlullah buyrugu mevcuttur ki, size bunlardan sadece birkaçini nakletmek istiyorum:-Gece yatmadan evvel Yâsîn okumayi âdet edinen kisi, gece öldügü takdirde SEHID olarak ölür.-Yâsin sûresini çokça okuyunuz; çünkü onda on bereket vardir.1. Aç kimse okursa karni doyar2. Çiplak kimse okursa, giyinir;3. Bekâr okursa, kismeti açilir, evlenir;4. Korkan kimse okursa, korktugundan emin olur;5. Dünya isinden üzülenin üzüntüsü zail olur;6. Yolculuk halinde olan, yol sikintisindan kurtulur;7. Kaybi olan, kaybettigine kavusur;8. Ölüm halinde okundugunda, sikintilar kaybolur;9. Susuz okudugunda, susuzlugunu giderir;10. Hasta okudugunda, eceli gelmemisse, sifa bulur."-Kur'ân-in kalbi Yâsin sûresidir. Allââh ve ahireti dileyerek bir kimse Yâsîn'i okursa, Allâh kendisini mutlaka bagislar. Ölülerinize Yâsîn okuyunuz."-Süphesiz ki her seyin bir kalbi vardir. Kur'ân-in kalbi de Yâsîn sûresidir. Kim Yâsîn'i okursa, Allâh, Yâsîn'i okumasi sebebiyle, içinde Yâsîn olmayan 10 hatim sevabi verir"Selamun aleyküm kardeşlerim, abilerim.Allah'ın rahmeti üzerinize olsun inşallah..Adım Celal, İstanbul-Bağcılar-Yeni mahallede oturuyorum.Yaşım 14 sitemizde güzel paylaşımlar yapmaya elimden gelenin fazlasını yapıcam..Saygılar...Site Kurucusu: Celal Nadir AçıkgözSite hakkındaki görüşlerinizi bildirmek veya sohbet etmek için = jack.pls@hotmail.com